lördag 21 november 2015

Perfektion

Chefen allt kontrollerar att personalen lagt snöhögarna på rätt ställe.
- Är man perfekt och fulländad vill man gärna att snön också ska vara det.